Gidsenwerking

Tot onze diepe droefheid vernamen we het overlijden van

CHARLES DE BUYSER.
Charles was jarenlang een actief lid van onze gidsenwerking. Hij was een verstandig man, enorm geïnteresseerd in de geschiedenis en de volkskunde.
Hij was een goede gids. Hij had veel gevoel voor humor, hij kon interessant vertellen en was nooit vies om mee de handen uit de mouwen te steken.
Omwille van gezondheidsredenen besloot hij enkele jaren geleden te stopen met gidsen. Het laatste half jaar verbleef hij in een RVT te Zoersel, waar hij op 24 april jl. is overleden.

De gidsenwerking van Fort Kessel is een groep enthousiastelingen die al een behoorlijk aantal gidsbeurten achter de kiezen heeft. Van bij de opening van het seizoen tot 30 september verzorgen ze historische rondleidingen voor kleine en grote groepen, maar ook voor scholen. Ze bestuderen al wat met het fort te maken heeft en streven naar het behoud van deze erfgoedsite door middel van allerlei activiteiten in samenwerking met de Nijlense cultuurdienst. Zo kan je hen terugvinden op ‘Open Monumentendag’ of een ‘’Open Fortendag’, activiteiten van de ‘Grabbelpas’ en dergelijke meer.


De gidsenwerking vraagt uw hulp!


De gidsenwerking van Kessel-Fort is volop bezig met het uitwerken van een boek dat de sociale en menselijke oorlogservaringen van onze regio in kaart wil brengen. Heeft u nog ergens foto’s, brieven, kaartjes liggen of kent u nog verhalen die zeer typerend zijn voor de oorlogsperiode? Neem dan zeker contact op !! Alvast bedankt!